Tin cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

 

Tải tài liệu ĐHĐCĐ-2017 theo đường Link bên dưới. Hoặc vào địa chỉ Hòm thư : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - mật khâu đăng nhâp: khoangsanluyenkim

Đối tác

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5