Tin thị trường Xuất khẩu quặng và khoáng sản tăng cả về lượng và trị giá
Thứ năm, 12 Tháng 1 2012 08:38

Xuất khẩu quặng và khoáng sản tăng cả về lượng và trị giá

Xuất khẩu quặng và khoáng sản tăng cả về lượng và trị giá

[30.11.2011 13:43]
Xem hình

Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2010, cả nước đã xuất khẩu trên 1 triệu tấn quặng và khoáng sản, đạt trị giá 57,6 triệu USD chiếm 0,18% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 81,59% về lượng và tăng 35,96% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009.Mặt hàng quặng và khoáng sản Việt Nam đã xuất khẩu sang 6 thị trường trên thế giới. Năm nay xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam có thêm thị trường mới đó là Indonesia và Hàn Quốc. Trong số thị trường nhập khẩu quặng và khoáng sản của Việt Nam thì Trung Quốc là thị trường chính và đạt kim ngạch cao nhất.

Tuy là thị trường đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu quặng và khoáng sản, nhưng tháng 6/2010 xuất khẩu quặng và khoáng sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đều giảm cả về lượng và trị giá so với tháng 6/2009.  Tháng 6/2010, Trung Quốc đã nhập 98,5 nghìn tấn quặng và khoáng sản  từ thị trường Việt Nam, đạt trị giá 6,2 triệu USD giảm 2,83% về lượng và giảm 40,32% về trị giá. Tính chung 6 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu 570,8 nghìn tấn quặng và khoáng sản sang thị trường Trung Quốc, chiếm 56,96% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này, đạt trị giá 27,7 triệu USD tăng 31,52% về lượng nhưng giảm 11,11% về trị giá so với cùng kỳ.

Thị trường xuất khẩu chủ yếu đứng thứ 2 sau Trung Quốc nhập khẩu quặng và khoáng sản của Việt Nam là Ấn Độ với lượng nhập trong 6 tháng đầu năm là 246,8 nghìn tấn, trị giá 14,9 triệu USD tăng 164,81% về lượng và 86,97% về trị giá so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, 6 tháng năm 2010 xuất khẩu quặng và khoáng sản của Việt Nam sang thị trường Canada đều giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ. Việt Nam đã xuất khẩu 41 tấn quặng và khoáng sản sang thị trường Malaixia trong 6 tháng đầu năm 2010, đạt trị giá 47,2 nghìn USD, giảm 95,9% về lượng và giảm 50,26% về trị giá so với cùng kỳ.

Thống kê thị trường xuất khẩu quặng và khoáng sản 6 tháng năm 2010.

Thị trường
6 T/2010
6T/2009
So sánh 6T/2010 với 6T/2009 (%)
lượng (tấn)
trị giá (USD)
lượng (Tấn)
trị giá (USD)
lượng
trị giá
Tổng KN
1.002.344
57.695.700
551.982
42.434.269
+81,59
+35,96
Trung Quốc
570.800
27.701.194
434.011
31.164.271
+31,52
-11,11
Ấn Độ
246.866
14.904.247
93.225
7.971.500
+164,81
+86,97
Nhật Bản
36.917
4.931.736
17.527
2.660.550
+110,63
+85,37
Malaixia
41
47.250
1.000
95.000
-95,90
-50,26

Đối tác

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5