Giới thiệu
Giới thiệu

Thư ngỏ

Kính chào quí vị đã đến với trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng. Chúng tôi sẵn sàng đón chào quí vị và các bạn đến trao đổi, hợp tác cùng phát triển. Công ty cổ phần…

Sơ lược hình thành phát triển

Đơn vị: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng Ngày thành lập: Ngày 25 tháng 10 năm 1955. Ngày chuyển sang Công ty cổ phần: Ngày 01 tháng 7 năm 2006 Vốn điều lệ: 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ đồng). Địa chỉ:…

Thư ngỏ

Kính chào quí vị đã đến với trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng. Chúng tôi sẵn sàng đón chào quí vị và các bạn đến trao đổi, hợp tác cùng phát triển. Công ty cổ phần…

Giới thiệu

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng Ngày thành lập: Ngày 25 tháng 10 năm 1955. Ngày chuyển sang Công ty cổ phần: Ngày 01 tháng 7 năm 2006. Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tiền…

Đối tác

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5