Tin cổ đông
Tin cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

TẢI CẢ 2 FILE PART-1 VÀ PART-2 THEO ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI VỀ GIẢI NÉN RA ĐỂ ĐỌC TÀI LIỆU.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Dowloand cả 2 File về giải nén. Tải Tài liệu về theo Link bên dưới.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012. Tải Tài liệu về theo đường Link bên dưới.  
Trang 5 trong tổng số 6

Đối tác

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5