THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

23/11/2018 11:48:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Công ty Cp Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thiếc thoi. Hàng hóa được giao trong tháng 12, tháng 1, tháng 2 năm 2019 tại kho thiếc thoi Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com