THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM

(cmamc.com.vn) - TIÊU THỤ SẢN PHẨM THIẾC THỎI SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG
08/01/2020 02:37:00 AM Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ.

(cmamc.com.vn) - Thông báo đấu giá về việc tiêu thụ sản phẩm thiếc thỏi sản xuất tại Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
04/12/2019 02:05:00 AM Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

(cmamc.com.vn) - Thông báo Đấu giá về việc tiêu thụ sản phẩm thiếc thoi 99.75% Sn sản xuất tại Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng
23/11/2018 11:48:00 AM Xem tiếp...