Thông báo bán đấu giá thanh lý vật tư, tài sản cố định

14/08/2018 10:02:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Thông báo số 533-TB-KSLK về việc bán đấu giá thanh lý vật tư, tài sản cố định

File đính kèm :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com