Thông báo đấu giá

09/07/2018 04:18:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

(BĐT) - Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC) thong báo đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: tiêu thụ sản phẩm Kẽm thỏi sản xuất tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng và có nhu cầu mua Kẽm thỏi để sản xuất kinh doanh, tham gia đấu giá mua một phần hoặc toàn bộ số lượng kẽm thỏi trong phiên đấu giá này.

Thông tin chi tiết về phiên đấu giá, số lượng hàng hóa đấu giá, thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, phương thức thanh toán quy định tại bộ Hồ sơ đấu giá.

Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: Quy định đấu giá; Quyết định phê duyệt giá sàn; Phiếu  đấu giá; Dự thảo Hợp đồng mua bán.

Thời gian, địa điểm đăng ký và nhận Hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00, ngày 11/7/2017 đến 16 giờ 30 phút, ngày 21/7/2017 (trong các ngày làm việc hành chính), tại Phòng Kế hoạch kinh tế Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ thông báo và niêm yết đấu giá hàng hoá: Thông tin phiên đấu giá hàng hóa được thông báo trên Báo đấu thầu; trên trang mạng điện tử Website: http://kimloaimau.com.vn, trang mạng nội bộ www.noibo.kimloaimau.com.vn và được niêm yết tại Trụ sở của TMC.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Kế hoạch kinh tế Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, điện thoại: 0208.3847222/ 3847229; Fax: 208.3847097 trong giờ làm việc hành chính./.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com