Thông báo V/v Bán đấu giá lô hàng máy móc thiết bị và vật tư phế liệu (Lần thứ 1)

16/07/2018 02:53:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Thông báo V/v Bán đấu giá lô hàng máy móc thiết bị và vật tư phế liệu (Lần thứ 1)

 
 
 
 
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com