Vinacomin lọt top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011

16/07/2018 09:27:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Vinacomin lọt top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011

Vinacomin lọt top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011
 

Vinacomin lọt top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011

Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam và báo VietNamNet vừa công bố danh sách xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011 (VNR500).

Xếp hạng năm nay tiếp tục ghi nhận các DN trực thuộc khu vực kinh tế nhà nước, bao gồm các tập đoàn, các tổng công ty với tỷ lệ cao 41,6%. Đứng đầu BXH là Tập đoàn dầu khí, tiếp theo là Petrolimex, vị trí thứ ba thuộc về Tập đoàn bưu chính viễn thông. Vinacomin tiếp tục lọt vào top 10 năm nay và xếp vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng.

Các DN khối tư nhân và FDI chiếm tỷ lệ lần lượt là 37,4% và 21,0% trong BXH. Điểm đáng lưu ý là tỷ lệ DN khối tư nhân trong BXH lần lượt tăng đều qua các năm (24% năm 2008, 30% năm 2009, 31,2% năm 2010 và 37,4%  năm 2011). Tuy nhiên, về hiệu quả sản xuất kinh doanh, DN khu vực FDI có hiệu quả tốt nhất với tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROA)  khoảng 9%, cao hơn rất nhiều so với khu vực nhà nước (2,7%) và khu vực tư nhân (2,5%). So với BXH năm 2010, chỉ số ROA của khối DN nhà nước cũng đã giảm gần một nửa (từ 5% xuống còn 2,7%).

Một điểm tích cực là các DN trong VNR500 năm 2011 ngày càng chứng tỏ được sức mạnh đáng kể của mình với top 30 DN đầu tiên trong BXH đủ điều kiện gia nhập nhóm câu lạc bộ doanh thu 1 tỉ USD, mức doanh thu trung bình của các DN trong nhóm này đạt 3,2 tỉ USD (năm 2010 là 2,7 tỉ USD). Top 50 trong BXH 2011 cũng đủ tiêu chí về doanh thu để có thể đứng trong BXH Forbes 2000 về top 2.000 DN lớn nhất toàn cầu.

Xếp hạng năm nay tiếp tục ghi nhận các DN trực thuộc khu vực kinh tế nhà nước, bao gồm các tập đoàn, các tổng công ty với tỷ lệ cao 41,6%. Đứng đầu BXH là Tập đoàn dầu khí, tiếp theo là Petrolimex, vị trí thứ ba thuộc về Tập đoàn bưu chính viễn thông. Vinacomin tiếp tục lọt vào top 10 năm nay và xếp vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng.

Các DN khối tư nhân và FDI chiếm tỷ lệ lần lượt là 37,4% và 21,0% trong BXH. Điểm đáng lưu ý là tỷ lệ DN khối tư nhân trong BXH lần lượt tăng đều qua các năm (24% năm 2008, 30% năm 2009, 31,2% năm 2010 và 37,4%  năm 2011). Tuy nhiên, về hiệu quả sản xuất kinh doanh, DN khu vực FDI có hiệu quả tốt nhất với tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROA)  khoảng 9%, cao hơn rất nhiều so với khu vực nhà nước (2,7%) và khu vực tư nhân (2,5%). So với BXH năm 2010, chỉ số ROA của khối DN nhà nước cũng đã giảm gần một nửa (từ 5% xuống còn 2,7%).

Một điểm tích cực là các DN trong VNR500 năm 2011 ngày càng chứng tỏ được sức mạnh đáng kể của mình với top 30 DN đầu tiên trong BXH đủ điều kiện gia nhập nhóm câu lạc bộ doanh thu 1 tỉ USD, mức doanh thu trung bình của các DN trong nhóm này đạt 3,2 tỉ USD (năm 2010 là 2,7 tỉ USD). Top 50 trong BXH 2011 cũng đủ tiêu chí về doanh thu để có thể đứng trong BXH Forbes 2000 về top 2.000 DN lớn nhất toàn cầu.

 

 

 
 
 
Vinacomin lọt top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011
 

Vinacomin lọt top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011

Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam và báo VietNamNet vừa công bố danh sách xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011 (VNR500).

Xếp hạng năm nay tiếp tục ghi nhận các DN trực thuộc khu vực kinh tế nhà nước, bao gồm các tập đoàn, các tổng công ty với tỷ lệ cao 41,6%. Đứng đầu BXH là Tập đoàn dầu khí, tiếp theo là Petrolimex, vị trí thứ ba thuộc về Tập đoàn bưu chính viễn thông. Vinacomin tiếp tục lọt vào top 10 năm nay và xếp vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng.

Các DN khối tư nhân và FDI chiếm tỷ lệ lần lượt là 37,4% và 21,0% trong BXH. Điểm đáng lưu ý là tỷ lệ DN khối tư nhân trong BXH lần lượt tăng đều qua các năm (24% năm 2008, 30% năm 2009, 31,2% năm 2010 và 37,4%  năm 2011). Tuy nhiên, về hiệu quả sản xuất kinh doanh, DN khu vực FDI có hiệu quả tốt nhất với tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROA)  khoảng 9%, cao hơn rất nhiều so với khu vực nhà nước (2,7%) và khu vực tư nhân (2,5%). So với BXH năm 2010, chỉ số ROA của khối DN nhà nước cũng đã giảm gần một nửa (từ 5% xuống còn 2,7%).

Một điểm tích cực là các DN trong VNR500 năm 2011 ngày càng chứng tỏ được sức mạnh đáng kể của mình với top 30 DN đầu tiên trong BXH đủ điều kiện gia nhập nhóm câu lạc bộ doanh thu 1 tỉ USD, mức doanh thu trung bình của các DN trong nhóm này đạt 3,2 tỉ USD (năm 2010 là 2,7 tỉ USD). Top 50 trong BXH 2011 cũng đủ tiêu chí về doanh thu để có thể đứng trong BXH Forbes 2000 về top 2.000 DN lớn nhất toàn cầu.

Xếp hạng năm nay tiếp tục ghi nhận các DN trực thuộc khu vực kinh tế nhà nước, bao gồm các tập đoàn, các tổng công ty với tỷ lệ cao 41,6%. Đứng đầu BXH là Tập đoàn dầu khí, tiếp theo là Petrolimex, vị trí thứ ba thuộc về Tập đoàn bưu chính viễn thông. Vinacomin tiếp tục lọt vào top 10 năm nay và xếp vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng.

Các DN khối tư nhân và FDI chiếm tỷ lệ lần lượt là 37,4% và 21,0% trong BXH. Điểm đáng lưu ý là tỷ lệ DN khối tư nhân trong BXH lần lượt tăng đều qua các năm (24% năm 2008, 30% năm 2009, 31,2% năm 2010 và 37,4%  năm 2011). Tuy nhiên, về hiệu quả sản xuất kinh doanh, DN khu vực FDI có hiệu quả tốt nhất với tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROA)  khoảng 9%, cao hơn rất nhiều so với khu vực nhà nước (2,7%) và khu vực tư nhân (2,5%). So với BXH năm 2010, chỉ số ROA của khối DN nhà nước cũng đã giảm gần một nửa (từ 5% xuống còn 2,7%).

Một điểm tích cực là các DN trong VNR500 năm 2011 ngày càng chứng tỏ được sức mạnh đáng kể của mình với top 30 DN đầu tiên trong BXH đủ điều kiện gia nhập nhóm câu lạc bộ doanh thu 1 tỉ USD, mức doanh thu trung bình của các DN trong nhóm này đạt 3,2 tỉ USD (năm 2010 là 2,7 tỉ USD). Top 50 trong BXH 2011 cũng đủ tiêu chí về doanh thu để có thể đứng trong BXH Forbes 2000 về top 2.000 DN lớn nhất toàn cầu.

 

 

 
 
 
 
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com