QĐ Về việc ban hành Hồ sơ mời đấu giá Gia công quặng thiếc và Tiêu thụ thiếc thỏi 99,75% Sn năm 2023

22/11/2023 09:29:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Tải tài liệu về đọc theo link bên dưới

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com

Các tin liên quan