THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ Vv mời đấu giá GIa công thiếc và Tiêu thụ thiếc thỏi 99,75% Sn năm 2024. Phiên đấu giá ngày 13.3.2024

06/03/2024 09:53:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Tải tài liệu về đọc theo link bên dưới

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com

Các tin liên quan