QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hồ sơ mời chào giá cung cấp dịch vụ cho thuê ngoài khối lượng xúc bốc, vận chuyển, san gạt năm 2024

24/01/2024 01:32:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Tải tài liệu về đọc theo link bên dưới

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com

Các tin liên quan