Thông báo tổ chức chào giá (lần 02) Vv Thuê đơn vị luyện Quặng thiếc thành Thiếc thỏi năm 2023

18/05/2023 08:22:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com

Các tin liên quan