THÔNG BÁO vv mời đấu giá gia công quặng thiếc và tiêu thụ thiếc thỏi 99,75%Sn năm 2023. Phiên đấu giá ngày 16.6.2023

09/06/2023 07:31:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Tải tài liệu về đọc theo link bên dưới

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com