QĐ Vv ban hành Hồ sơ mời đấu giá Gia công quặng thiếc và Tiêu thụ thiếc thỏi 99,75% Sn năm 2024( Phiên đấu giá ngày 13/03/2024)

06/03/2024 10:03:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Tải tài liệu về đọc theo link bên dưới

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com

Các tin liên quan