THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ(LẦN 02) Vv mời đấu giá Gia công quặng thiếc và Tiêu thụ thiếc thỏi 99,75% Sn năm 2024. Phiên đấu giá ngày 18/3/2024

13/03/2024 10:00:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Tải tài liệu về đọc theo link bên dưới

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com

Các tin liên quan