THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ v/v thuê bổ sung năng lực thiết bị xúc bốc tại bãi thải TLP, mỏ thiếc Tĩnh Túc, Cao Bằng

22/03/2021 09:56:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Tải tài liệu về đọc theo link bên dưới

File đính kèm :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com