THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ V/V THUÊ ĐƠN VỊ LUYỆN THIẾC THỎI NĂM 2020

23/07/2020 03:11:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Tải tài liệu về đọc theo đường link bên dưới

File đính kèm :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com