THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ V/V Thuê đơn vị luyện Thiếc thỏi năm 2021

25/10/2021 03:26:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Tải tài liệu về đọc theo link bên dưới

File đính kèm :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com