ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH KIỂM TRA MỘT SỐ CƠ SỚ SẢN XUẤT, KINH DOANH KHOÁNG SẢN TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH

15/03/2024 09:21:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

 

Sáng 15/3/2024, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) khoáng sản tại huyện Nguyên Bình. Cùng đi có lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; huyện Nguyên Bình

Đoàn đến kiểm tra, động viên tình hình SXKD của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Năm 2023, Công ty sản xuất 153 tấn thiếc thỏi 99,75%Sn; 456 tấn Ferro silic 45; doanh thu đạt 114.005 triệu đồng; lợi nhuận đạt 9.239 triệu đồng; nộp ngân sách Nhà nước 22.431 triệu đồng; đóng góp phúc lợi tại địa phương 550 triệu đồng. Duy trì việc làm cho 180 lao động, thu nhập bình quân 10,83 triệu đồng/người/tháng. Trong quá trình hoạt động SXKD, Công ty luôn tuân thủ pháp luật của Nhà nước, các quy định của UBND tỉnh và địa phương; duy trì và nâng cao công tác môi trường, an toàn lao động lên hàng đầu.

Đến tháng 4/2026, giấy phép các mỏ sẽ hết hạn, Công ty kiến nghị: Các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện để công ty gia hạn/xin cấp phép mới phần tài nguyên còn lại tại bãi thải khu Tây và bãi thải thập lục phần sau khi kết thúc giấy phép; chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép để Công ty triển khai xin cấp phép khai thác.

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch trao quà của UBND tỉnh tặng cán bộ, người lao động của Công ty cổ phần Khoáng sản và                                                              Luyện kim Cao Bằng.

 Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị: Trong thời gian tới, Công ty tiếp duy trì hoạt động sản xuất, quan tâm đến lĩnh vực an toàn lao động, khắc phục môi trường sản xuất. Quan tâm chăm lo hơn nữa về phúc lợi, đời sống tinh thần, chế độ lương cho cán bộ, nhân viên, người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thực hiện tốt các nghĩa vụ khác theo quy định.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch trao quà của tỉnh tặng Công ty, chúc sức khỏe toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty, tiếp tục hăng say lao động, đạt được nhiều kết quả, góp phần đóng góp vào ngân sách và ổn định kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com