PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH NGUYỄN TRUNG THẢO THĂM, ĐỘNG VIÊN MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH

20/02/2023 11:12:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng duy trì việc làm cho 180 lao động với thu nhập bình quân 11,6 triệu đồng/người/tháng. Các sản phẩm chủ yếu của Công ty sản xuất là thiếc thỏi và Ferro Silic. Năm 2022, Công ty nộp ngân sách Nhà nước hơn 23 tỷ đồng, đóng góp phúc lợi tại địa phương hơn 200 triệu đồng. Năm 2023, Công ty phấn đấu doanh thu đạt 98 tỷ đồng, lợi nhuận 11 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 20 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh việc duy trì hoạt động sản xuất, 2 công ty tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực an toàn lao động, khắc phục môi trường sản xuất, hạn chế tiếng ồn, bụi công nghiệp. Quan tâm chăm lo hơn nữa về chế độ lương, phúc lợi, đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Yêu cầu UBND huyện Nguyên Bình và các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp khi có khó khăn, vướng mắc theo đúng tinh thần đồng hành, hợp tác cùng doanh nghiệp.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo trao quà của tỉnh. UBND tỉnh cán bộ, người lao động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà của tỉnh và chúc toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động 2 công ty luôn dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng; ngày càng phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới, góp phần đóng góp vào ngân sách và ổn định kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguồn: Hoài An

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com